Program

 


Dag 1 Torsdag 12 april


TidAktivitet
08.15 - 09.00Registrering
09:00 - 9:15Inledning och välkommen
9:15 – 10:00KEYNOTE – Åsa Steinsaphir, Brukarinflytandesamordnare

”Patientforum är en form för internt förbättringsarbete med patientperspektivet som utgångspunkt. I föreläsningen beskrivs formen för Patientforum, styrkor och fallgropar, samt två exempel på större förbättringsarbeten som gjorts inom heldygnsvården utifrån Patientforum: Medarbetare med Brukarerfarenhet och Ett samtal om dagen”.

[Läs mer...]
10:00 – 10:30Paus med Kaffe
10:30 – 10:50Leila Jansson
Psykiatriska öppenvården i Lycksele

Behandlarnas erfarenheter av att bedöma självmordsrisk inom specialiserad psykiatrisk öppenvård i glesbygd.

Henrika Jormfeldt
Docent, Högskolan i Halmstad

Hästunderstödd terapi och rehabilitering som omvårdnadsinsats för personer med schizofreni. En systematisk litteraturöversikt.

10:50 – 11:10Linda Sellin
Universitetslektor i vårdvetenskap
Mälardalens högskola


Återhämtningsorienterad vårdande hållning till suicidalitet.

Carl Estenfeld, Elisabeth Grusell, Eva-Marie Nordenadler & Yvonne Thysell
Konsultenheten M56, Huddinge sjukhus

Konsultpsykiatrisk omvårdnad.

11:10 – 11:30MIND

Ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.
Jörgen Öijervall
Universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad

Simulering i specialistprogram psykiatrisk omvårdnad.

11:30 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00Natur & Kultur
Christoffer Rahm - Neuropsykiatri
Tove Lundberg – HBTQ

14:10 – 14:50Jenny Molin
Doktorand, Umeå Universitet

Tid Tillsammans, en omvårdnadsintervention inom psykiatrisk heldygnsvård. Genomförbarhet, effekter och patienterfarenheter.

Marjut Blomqvist & Sofie Lundström
Doktorander, Högskolan i Halmstad

LIV-projektet - En personcentrerad levnadsvaneintervention för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

14:50 – 15:30Paus med kaffe
15:30 – 16:15KEYNOTE – Ingela Skärsäter, Professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil Högskolan i Halmstad.

”Psykiatrisjuksköterskans möjligheter att påverka den psykiatriska verksamheten - Exempel från de nyligen utgivna riktlinjerna för Vård vid depression och ångestsyndrom”

[Läs mer...]
16:30 - Årsmöte
19:30 - Middag med underhållning, ”Mord på Wapnö slott”


Socialt program

Konferensmiddag hålls den 12:e april, det bjuds på god mat, teater, underhållning och mystik. ”Mord på Wapnö slott”: En medryckande teater spelas mellan rätterna i en trerätters middag. Genom att lägga ihop ledtrådar kanske du kan börja ana hur det har gått till.​ Middagen ingår i konferensavgiften för de som deltar under hela konferensen.Dag 2 Fredag 13 april


TidAktivitet
09:00 - 9:15Inledning och välkommen
9:15 – 10:00KEYNOTE – Victoria Bruun, Vårdförbundets pristagare ”Årets vårdchef”, Avdelningschef för allmänpsykiatrisk heldygnsvård på centralsjukhuset i Karlstad

”Min resa - från sjuksköterska till Årets vårdchef på 3 ½ år. Tankar om ledarskap, vad som utmärker min personcentrerade ledarskapsstil och vikten av bra psykiatrisk vård”

[Läs mer...]
10:00 – 10:30Paus med Kaffe
10:30 – 11:30Visning och rundvandring i ”Health Lab” – nybyggt KTC på Högskolan i Halmstad

11:30 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:45KEYNOTE - Alain Topor, Docent vid inst. för socialt arbete vid SU och professor vid
Inst. för psykosocialt hälsoarbete vid universitet i Agder (UiA) Norge

”En social modell för att förstå och förklara psykiska problems uppkomst och utveckling. Vad kan vi göra?”

[Läs mer...]
14:00 – 14:20KEYNOTE - Glenn Henner, IFSAP Halmstad

”Erfarenheter av psykiatrisk vård ur ett brukarperspektiv

[Läs mer...]
14:20 – 14:35Avslutande reflektion och diskussion
14:35 – 15:00Kaffe och avslutning