Välkommen till Halmstad

Årskonferensen 2018 är en tvådagarskonferens som berör sjuksköterskor i psykiatrisk vård och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa. Temat för årets konferens är psykiatrisk omvårdnad i klinisk praxis och i år har konferensen också ett särskilt fokus på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning psykiatrisk vård.

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter av vården nära patienten. Brukarperspektivet är återkommande en viktig del av konferensen innehåll och tillsammans har vi en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som praktiskt verksamma psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad. Nytt för i år är att Nationellt nätverk för specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård kommer att vara representerat under konferensen och att specialistsjuksköterskestudenternas perspektiv kommer att utgöra en del av innehållet.

Välkomna till en spännande konferens på Högskolan i Halmstad den 12-13 april 2018.


Program

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter av vården nära patienten.

Alain Topor”En social modell för att förstå och förklara psykiska problems uppkomst och utveckling. Vad kan vi göra?”

Ingela Skärsäter”Psykiatrisjuksköterskans möjligheter att påverka den psykiatriska verksamheten”

Åsa Steinsaphir”Redskap för delaktighet och förändringsarbete: Patientforum”

Glenn Henner”Erfarenheter av psykiatrisk vård ur ett brukarperspektiv”

Victoria BruunVårdförbundets pristagare Årets vårdchef

Nyheter

Programmet är nu färdigställt || 2018-03-13

Det fullständiga programmet finns nu på hemsidan. Vi är mycket stolta över att flera abstrakt av hög kvalitet har anmälts i år. Årets konferens kan därför erbjuda en väl avvägd blandning av såväl vetenskapliga presentationer som beskrivningar av viktig verksamhetsutveckling i landet. Programmet erbjuder något för alla som är intresserade av psykisk hälsa och omvårdnad i psykiatrisk vård!

Anmäl dig till konferensen || 2017-11-27

Anmälan öppnar den 16:e december. Anmälan till årskonferensen 2018 görs via vår kongressbyrå Meet Complete, anmälningsformulär öppnas i nytt fönster. Följ länken här för prisuppgifter.


Anmälan

Anmälan till konferensen gör ni genom att registrera er i det elektroniska formuläret på hemsidan. När ni skickat in formuläret återkopplar vi till er först med en bekräftelse på e-post att vi mottagit anmälan samt med en andra bekräftelse när konferensavgiften är godkänd och betald. OBS! – Sista anmälningsdag till konferensen är den 4:e april, kl 16.00.

Vill du delta med en presentation?

Årskonferensen är ett enastående tillfälle för psykiatrisjuksköterskor från hela landet att få ta del av er forskning eller utvecklingsprojekt som gjorts inom er verksamhet. Välkommen att skicka in ert material till henrika.jormfeldt@psykriks.se. Mer information om innehåll och dokumentets utformning hittar du här. Deadline för abstrakts är 28 februari 2018.

Konferenslokal

Baertlingsalen är belägen i hus J Visionen, se bifogad campuskarta. Lokalen rymmer ett par hundra personer, är nyligen renoverad och är den lokal där promoveringar och installationer äger rum på Högskolan i Halmstad.
Fotografi: Joachim Brink

Boende

Tänk på att boende inte ingår i anmälningsavgiften. Exempel på hotell i närheten är Hotell Amadeus, Best Western Grand hotell, First Hotell Mårtensson eller Scandic hotell Hallandia.