Till dig som är intresserad av att delta med en presentation på PRF:s årskonferens

 
Vill du presentera din forskning?
Skicka då ett abstrakt innehållandes titel på presentationen, bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats samt namn på den/de som kommer att hålla i presentationen. Presentationen kan ske muntligt (15 minuters presentation samt 5 minuter för diskussion) eller med en poster. Det finns också möjlighet att göra ett gemensamt symposium om 60 minuter med flera presentationer kring liknande ämnen.

Vill du presentera ett kliniskt utvecklingsprojekt eller liknande? Skicka en kortare beskrivning av ert projekt med titel på presentationen, bakgrund till projektet, hur ni gick tillväga, vad resultatet blev samt viktiga slutsatser. Presentationen kan ske muntligt (15 minuters presentation samt 5 minuter för diskussion) eller med en poster.Detta är en fantastisk möjlighet för er forskning eller er verksamhet att nå psykiatrisjuksköterskor från hela landet!

Maila till henrika.jormfeldt@psykriks.se, deadline för abstrakts är 28 februari.