Stimulerande och välbesökt konferens

– Stort tack till alla som bidrog!


Vid årets årskonferens i Halmstad samlades forskande och praktiskt verksamma psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige tillsammans med entusiastiska och engagerade människor som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa. I år hade konferensen också ett särskilt fokus på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning på psykiatrisk vård. Tillsammans diskuterade vi både utmaningar och framgångar med anknytning till psykiatrisk omvårdnad i klinisk praxis. Stort tack till alla deltagare, presentatörer och utställare som bidrog till att årets årskonferens blev så lyckad och stimulerande!

Hoppas vi möts igen nästa år 11-12 April i Umeå!


Program

Årskonferensen 2018 syftade till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter av vården nära patienten.
Alain Topor”En social modell för att förstå och förklara psykiska problems uppkomst och utveckling. Vad kan vi göra?”
Ingela Skärsäter”Psykiatrisjuksköterskans möjligheter att påverka den psykiatriska verksamheten”
Åsa Steinsaphir”Redskap för delaktighet och förändringsarbete: Patientforum”
Glenn Henner”Erfarenheter av psykiatrisk vård ur ett brukarperspektiv”
Victoria BruunVårdförbundets pristagare Årets vårdchef

Nyheter

Föreläsningsmaterial || 2018-05-07

Föreläsningsmaterial från årskonferensen 2018 finns nu upplagt på hemsidan för nedladdning. Material för nedladdning finns längre ner på denna sida eller under program med en liten länkande ikon:

Programmet är nu färdigställt || 2018-03-13

Det fullständiga programmet finns nu på hemsidan. Vi är mycket stolta över att flera abstrakt av hög kvalitet har anmälts i år. Årets konferens kan därför erbjuda en väl avvägd blandning av såväl vetenskapliga presentationer som beskrivningar av viktig verksamhetsutveckling i landet. Programmet erbjuder något för alla som är intresserade av psykisk hälsa och omvårdnad i psykiatrisk vård!

Anmäl dig till konferensen || 2017-11-27

Anmälan öppnar den 16:e december. Anmälan till årskonferensen 2018 görs via vår kongressbyrå Meet Complete, anmälningsformulär öppnas i nytt fönster. Följ länken här för prisuppgifter.


l

Utvärdering

Utvalda citat från konferensdeltagarnas utvärderingar:

”Mycket bra och inspirerande var ”Årets chef ” Victoria Bruun, En social modell av Alain Topor, Åsa Steinsaphir med MB. Stort Tack till Glenn Henner ”Brukarperspektiv”.

”Bra mix av ämnen. Mycket värt att få träffa kollegor från hela landet. Erfarenhetsutbyte. Fantastisk avslutning (Glenn)”.

”Bra! Jag hade inga förväntningar innan då detta var första gången jag deltog och slutsatsen är att jag är positivt överraskad till dagarnas innehåll och föreläsarnas engagemang och innehåll. Tack! Jag kommer gärna fler gånger”.

Föreläsningsmaterial

Filer för nedladdning

Alain Topor – En social modell för att förstå och förklara psykiska problems uppkomst och utveckling. Vad kan vi göra?
Ladda ner

Åsa Steinsaphir – Redskap för delaktighet och förändringsarbete: Patientforum
Ladda ner

Jörgen Öijervall – Simulering i specialistprogram psykiatrisk omvårdnad
Ladda ner

Henrika Jormfeldt – Hästunderestödd terapi och rehabilitering som omvårdnadsinsats vid schizofreni
Ladda ner

Glenn Henner – Erfarenheter ur ett brukarperspektiv
Ladda ner